Medische wachtdiensten

’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 078 15 15 90.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Wachtdiensten

 Wachtdienst 1733 www.kgbn-habo.be/wachtdienst-patient/Wachtdienst-Huisartsenwachtpost

Ziekenhuizen

AZ Sint Jan 050 45 21 11 www.azbrugge.be
AZ St Lucas 050 36 91 11 www.stlucas.be
St. Elisabethziekenhuis 050 72 81 11 www.ezs.zvl.org
OLV Psychiatrisch Ziekenhuis 050 39 12 13 www.pzolv.be

Andere links

Anti gif centrum 070 245 245 www.poisoncentre.be
Instituut voor tropische geneeskunde   www.itg.be
Apotheker van wacht 050 44 88 44 www.apotheek.be