Hiervoor dient u steeds op raadpleging te komen!

Gelieve een afspraak te maken indien een pre-operatief onderzoek of een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren. Dan kunnen we hiervoor een 1/2u voorzien

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.